Välkommen till Taktonika

Noterar din musik

Våra tjänster

Orkestrering och arrangering

 • Stora och små arrangemang med konstnärlig verkshöjd.
 • Respektfulla bearbetningar av repertoarverk för mindre eller större sättning.
 • Klaverutdrag.
 • Realisering och transkribering av ljudfiler eller midi.

Notsättning

 • Digitalisering av handskrivna eller tryckta noter.
 • Omsorgsfull ombrytning och layout.
 • Stämutskrivning av hög kvalitet.
 • Redaktörskap och korrekturläsning.

Utskrifter och tryck

 • Högkvalitativt tryck av noter.
 • Inbindning, häftning och tejpning.
 • Snabb leverans till hela Sverige.