Våra tjänster

Orkestrering och arrangering

 • Stora och små arrangemang med konstnärlig verkshöjd.
 • Respektfulla bearbetningar av repertoarverk för mindre eller större sättning.
 • Klaverutdrag.
 • Realisering och transkribering av ljudfiler eller midi.
Omsorgsfull arrangering, orkestrering och/eller transkribering av musik oavsett källmaterial (tryckta eller handskrivna noter, ljudfiler, MIDI). Vi tar stor hänsyn till musikaliska uttryck samt intentioner gällande artikulation, dynamik, klang och frasering. Oavsett genre och stil levererar vi noterad musik som passar dina ändamål.

Notsättning

 • Digitalisering av handskrivna eller tryckta noter.
 • Omsorgsfull ombrytning och layout.
 • Stämutskrivning av hög kvalitet.
 • Redaktörskap och korrekturläsning.
Notskrift är ett uttrycksfullt kommunikationsmedel mellan upphovsperson och musiker. Moderna notationsprogram har på många sätt gjort processen snabbare och enklare än tidigare, men detta har inte gjort notsättarens eller kopistens arbete mindre relevant. Med många års erfarenhet av notsättning kan vi ta hand om hela kedjan från notation till korrekturläsning. Vi har stor expertis inom notskrivningsprogram såsom Sibelius, Dorico, Finale och Musescore och är väl insatta i modern och historisk notationspraxis.

Utskrifter och tryck

 • Högkvalitativt tryck av noter.
 • Inbindning, häftning och tejpning.
 • Snabb leverans till hela Sverige.
Vi erbjuder flera olika utskriftsformat, papper och inbindningsmetoder, alltid anpassade för just ditt projekts behov.